Taisyklės | ManoUAB.lt

Taisyklės

Taisyklės

  • Vartotojai, kurie naudojasi ManoUAB.lt svetainės informacija privalo susipažinti ir laikytis šių taisyklių.
  • Svetainė ManoUAB.lt skirta pateikti įmonių kontaktinę informaciją, kurią atnaujinti gali pačios įmonės.
  • Asmenys, pateikiantys informaciją svetainėje, garantuoja jos tikslumą.
  • ManoUAB.lt negarantuoja informacijos tikslumo. Kiekvienas, naudodamas ManoUAB.lt svetainėje esančią informaciją, prisiima visą atsakomybę dėl šios informacijos panaudojimo pasekmių.
  • Svetainėje draudžiama: atnaujinti įmonių informaciją asmenims, kurie nėra įgalioti atnaujinti konkrečių įmonių informacijos. Draudžiama pateikti melagingą, klaidingą, šmeižiančią informaciją, taip pat informaciją, kuri yra kitų asmenų intelektinė nuosavybė.
  • Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, be atskiro perspėjimo.
  • Paskutinį kartą taisyklės keistos 2009 m. lapkričio 10 d.
  • Dėl visų nesusipratimų, klausimų prašome kreiptis čia.